Skladování, čištění a úprava při výrobě obilovin

Řízení procesu výroby mouky

Pro výrobu mouky se používá celá řada různých druhů pšenice. Obecně je pšenice buď tvrdá (s obsahem bílkovin 11-18%) nebo měkká (s obsahem bílkovin 8-11%). Mouka pro přípravu chleba se vyrábí z tvrdé pšenice. Vysoký obsah bílkovin v tvrdé pšenici znamená, že bude mít těsto vyšší obsah lepku, takže bude lépe kynout než těsto z měkké pšenice. Mouka používaná pro výrobu pečiva a moučníků se vyrábí z měkké pšenice. Kromě toho existuje ještě univerzální mouka, vyráběná ze směsi měkké a tvrdé pšenice. Před pomletím na mouku se nejprve musí přenice zbavit všech cizích příměsí. K tomu je nutno použít několik různých postupů čištění. Prvním zařízením používaným k čištění pšenice je separátor. Následně prochází pšenice odsávačem (aspiratérem). Toto zařízení pracuje podobně jako vysavač, a odsává cizí příměsi, které jsou lehčí než pšenice. Následuje fáze "studené úpravy", která zahrnuje máčení pšenice ve studené vodě. Alternativou je "teplá úprava", která představuje máčení pšenice ve vodě o teplotě 115°F (46°C).

Radarový hladinoměr OPTIWAVE 6500 je nejvhodnějším přístrojem pro měření výšky hladiny ve velkých skladovacích silech s obilím, která mohou být vysoká až 80 m nebo více. Toto měření výšky hladiny není ovlivněno přítomností prachu ani teplotou. Snímače a převodníky teploty řady OPTITEMP jsou vhodné např. pro kontrolu teploty obilí v silech. Během úpravy obilí je možno sledovat výšku hladiny vody ve skladovací nádrži pomocí hladinových spínačů OPTISWITCH 6500, a hodnotu průtoku pak magneticko-indukčním průtokoměrem WATERFLUX 3300.

Požadavky na toto měřicí místo

  • Prašné prostředí může způsobit zanášení

Požadavky na toto měřicí místo

  • Prašné prostředí může způsobit zanášení

Požadavky na toto měřicí místo

  • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

  • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

  • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

  • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

  • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

  • Řízení procesů
e-mail
Kontakt