Skladování, průběžné směšování a rozpouštění cukru při výrobě ovocných & zeleninových šťáv

Pečlivá kontrola výroby směsi ovocných koncentrátů, příchutí a aromat

Při výrobě šťáv se koncentrát ze skladovacího zásobníku přivádí do mísicí nádoby, kde se k němu přidává voda, cukr a dochucovadla. Tento krok je nutno pečlivě sledovat, protože při výrobě koncentrovaných šťáv může dojít ke ztrátám velké části vonných látek. Správný poměr koncentrované šťávy a dalších dochucovacích přísad zajistí stabilní vysokou kvalitu a chuť hotového výrobku. Rovněž se pozorně sleduje množství přidávaného cukru: cukr se nejprve rozpustí ve vodě v nádrži na cukerný roztok, přefiltruje se, a pak se přidává do mísicí nádoby ke koncentrované šťávě. Je velmi důležité kontrolovat a udržovat požadovanou koncentraci cukru, aby bylo dosaženou správného směšovacího poměru cukerného roztoku a přidané vody ve výsledném výrobku.

Firma KROHNE nabízí různé přístroje pro měření výšky hladiny, teploty a průtoku, které jsou optimálně přizpůsobeny procesům při výrobě ovocných šťáv. Radarové hladinoměry na principu FMCW jsou například ideální pro spojité a bezkontaktní měření výšky hladiny sypkých látek a kapalin v silech - a to i v prašném prostředí. Rychlé a velmi přesné hygienické snímače teploty mohou být použity pro kontrolu teploty. Kapacitní hladinové spínače pro detekci a signalizaci mezních výšek hladiny v silech a nádržích vyčnívají jen velmi mírně do měřeného procesu, detekují pěnu a změny vlastností měřené kapaliny, a jsou proto velmi vhodné pro tyto náročné hygienické aplikace. Pro měření průtoku s vysokou přesností mohou sloužit magneticko-indukční průtokoměry, které rovněž nabízejí rozsáhlou sadu diagnostických funkcí a různé typy hygienických připojení.

Ultrakompaktní snímače tlaku nebo robustní snímače tlaku s čelní membránou jsou ideální pro hygienické měření výšky hladiny v nádržích, protože jejich aseptické provedení neobsahuje žádné spáry. Pomocí bezkontaktního radarového hladinoměru OPTIWAVE 3500 je možno zajistit správnou výšku hladiny cukru v sile. Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 7400 je schopen měřit jak hmotnostní průtok, tak koncentraci cukru (přesně vyjádřenou ve stupních Brix), který se přidává do mísicí nádrže. Podobně lze pomocí hmotnostního průtokoměru firmy KROHNE rovněž měřit koncentraci cukru ve vyrobené šťávě.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Kontrola jakosti

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Ochrana proti přeplnění

Požadavky na toto měřicí místo

 • Proces dávkování

Požadavky na toto měřicí místo

 • Kondenzace

Požadavky na toto měřicí místo

 • Prašné prostředí může způsobit zanášení

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření koncentrace cukru ve °Brix

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření koncentrace cukru ve šťávě (°Brix)

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Kontrola jakosti

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nutnost přesného dávkování

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt