Výroba ovocných & zeleninových šťáv v potravinářském & nápojovém průmyslu

  • Přesná kontrola procesů pro dosažení stabilní vysoké kvality výrobků
  • Vhodné přístroje pro měření výšky hladiny, teploty, tlaku a průtoku kapalin s obsahem zachyceného plynu až 100%
  • Senzory pH odolné vůči sterilizaci v aparátu s integrovaným převodníkem a velkou dlouhodobou stabilitou
  • Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004

Ovocný koncentrát, například FCOJ (koncentrovaná mražená pomerančová šťáva) se obvykle vyrábí blízko místa, kde se ovoce pěstuje, a pak se v kapalné podobě dopravuje do závodů vyrábějících ovocné šťávy, které se nacházejí blíže spotřebitelům. Dodaný ovocný koncentrát se skladuje v nádržích, a pak se přivádí do mísicích nádob k dalšímu zpracování. Zde se množství šťávy velmi pečlivě měří a ředí vodou: přidávají se také další ingredience jako cukrový sirup a různé příchutě. Cukr se nejprve rozpouští ve vodě pomocí složitého procesu tak, aby byla zachována známá konstantní koncentrace cukru, a tedy i stabilní kvalita hotových výrobků. V následujícím kroku se směs šťáv ve výměníku tepla krátce pasterizuje při teplotě 85 - 94°C. Díky tomu se v ní snižuje množství přítomných choroboplodných zárodků a šťáva se tím rovněž připravuje ke stáčení, protože plnění za horka zajišťuje sterilitu procesu.

Pro zajištění stabilní vysoké kvality vyrobených ovocných šťáv nabízí firma KROHNE celou řadu speciálních přístrojů, které umožňují velmi přesné sledování a řízení všech procesů v průběhu výroby. Rychlé, robustní a mimořádně přesné snímače teploty poskytují přesné hodnoty pro jednoduché i náročné hygienické aplikace. Technologie EGM™ (Entrained Gas Management) firmy KROHNE byla vyvinuta pro hmotnostní průtokoměry OPTIMASS k překonání problémů způsobených vzduchem nebo plynem zachyceným v kapalině. Výkonné řídicí algoritmy umožňují průtokoměru udržet měření i při výskytu různých podílů plynu v kapalině a při komplexních stavech proudění. Radarové hladinoměry na principu FMCW s širokým sortimentem hygienických provozních připojení umožňují spojité, spolehlivé a bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin v nádržích. Kapacitní hladinové spínače s krátkou zásuvnou délkou poskytují hodnoty nebo signalizaci minimální a maximální výšky hladiny a nejsou ovlivněny výskytem pěny, kondenzátu ani usazenin. Senzory pH s integrovanými obvody převodníku, které je možno sterilizovat, příp. i v autoklávu, se vyznačují dlouhodobou stabilitou a mohou být připojeny přímo k řídicímu systému. Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004.

Globální průmyslová divize KROHNE Food & Beverage

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v potravinářském a nápojovém průmyslu. Instrumentaci pro toto odvětví dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a řešení. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Food & Beverage

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt