Hydrogenace při výrobě palmového oleje

Měření a řízení procesu hydrogenace palmového oleje

Při hydrogenaci dochází ke změně skupenství oleje z kapalného na tuhý nebo polotuhý a zvyšuje se tak jeho stabilita: to se provádí pomocí přidání atomu vodíku do dvojné vazby řetězce mastné kyseliny. Hydrogenovaný palmový olej je za pokojové teploty v tuhém skupenství a má bílou barvu. Olej se zahřívá v reaktoru, kde se k němu přidává vodík a niklový katalyzátor. Po dokončení hydrogenace se katalyzátor odfiltruje a olej se ve výměníku tepla ochlazuje, přičemž vzniká rafinovaný bělený dezodorizovaný a hydrogenovaný palmový olej.

Vhodným výrobkem je při procesu hydrogenace náš plováčkový průtokoměr H250 M40. Tento plováčkový průtokoměr přesně zobrazuje objemový průtok různých plynů, například vodíku. Základní verzí průtokoměru H250 je čistě mechanické provedení. Tuto základní verzi H250 je možno kdykoliv při změně požadavků upravit a doplnit, a to bez přerušení měřeného procesu, od mechanického měření průtoku bez externího napájení, až po přístroj s digitálním výstupem ve sběrnicovém systému.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kompenzace tlaku / teploty
  • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Viskózní kapalina
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
e-mail
Kontakt