Výroba palmového oleje v potravinářském & nápojovém průmyslu

  • Hmotnostní průtokoměry s přímou trubicí a volným průřezem, s nízkou tlakovou ztrátou a možností mechanického čištění
  • Měření páry, horké vody, stlačeného vzduchu, zemního plynu, (termálního) oleje nebo chladicích kapalin
  • Měření celkového a čistého množství tepla předaného horkou vodou nebo parou s hodnotou přímo na výstupu
  • Kontrola množství vzduchu nasávaného kompresorem nebo spotřeby hořáků, bezpečnostní smyčky až do SIL2/3

Palmový olej je s podílem na trhu 30 procent naprosto nejpoužívanějším rostlinným olejem na světě před sójovým olejem. Celosvětová produkce palmového oleje rostla v uplynulých letech někdy až o více než 15%. V roce 2019 se na světě vyrobilo 74,08 milionů tun palmového oleje. Pro srovnání: v roce 2010 to bylo jen 46,38 milionů tun. Celkové množství palmového oleje vyrobeného jeho největšími světovými výrobci činilo v roce 2019 72,96 milionů tun. Zeměmi s největším růstem produkce palmového oleje jsou Indonésie a Malajsie. Společně na ně připadá 85,4% celosvětové produkce, přičemž se její tempo stále zvyšuje (v roce 2019 to bylo 60 milionů tun palmového oleje). Indonésie měla v roce 2019 celkovou produkci přibližně 42 milionů tun. Malajsie vyrobila v roce 2019 přibližně 20 milionů tun. Do roku 2025 plánuje Indonésie rozšířit své plantáže na přibližně 20 milionů hektarů.

Firma KROHNE je předním výrobcem měřicích přístrojů pro průmyslovou výrobu palmového oleje. Projektujeme a vyrábíme kompletní sortiment instrumentace optimalizované pro potřeby všech procesů v tomto odvětví průmyslu. Tato prezentace je určena k představení přehledu výrobků firmy KROHNE a jejich využití pro různé procesy, zejména se zaměřením na výrobu palmového oleje v potravinářském a chemickém průmyslu. Příklady měřicích míst pro každý proces upozorňují na zvolené přístroje včetně jejich charakteristických vlastností a výhod pro uživatele. Nicméně, jedna vlastnost je pro všechny přístroje firmy KROHNE společná: díky celosvětové působnosti a zkušenostem vám pomůžeme navrhnout proces, který bere maximální ohledy na životní prostředí i vaše finanční možnosti.

Globální průmyslová divize KROHNE Food & Beverage

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v potravinářském a nápojovém průmyslu. Instrumentaci pro toto odvětví dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a řešení. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Food & Beverage

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt