Rafinace při výrobě palmového oleje

Řešení pro úpravu surového palmového oleje (CPO)

Prvním krokem při úpravě surového palmového oleje je jeho čištění a neutralizace, při které se z něj přidáním kyseliny fosforečné odstraňují pryskyřice a další lepivé složky. Hlavním důvodem pro odstranění těchto látek je zbavení palmového oleje obsažených fosfolipidů. V surovém palmovém oleji se obecně nacházejí dva různé typy fosfolipidů: hydrofilní, které se odstraňují pomocí vody, a hydrofobní, které se odstraňují pomocí kyseliny. Surový palmový olej se nejprve skladuje v zásobníku a prochází výměníkem tepla, aby se zvýšila jeho teplota. V dolní části vidíte malou nádrž, ve které se skladuje kyselina fosforečná. Určité množství této kyseliny fosforečné se průběžně přidává do surového palmového oleje. Množství přidávané kyseliny fosforečné závisí na koncentraci obsažených pryskyřic a také na druhu rafinovaného oleje. Další fáze tohoto procesu probíhá v rafinační nádrži, kde se olej a kyselina mísí s horkou provozní vodou. Zde dochází k oddělení pryskyřic od oleje. Při vstupu kapaliny do separátoru se částice pryskyřičných látek vylučují z oleje a oddělují se jako odpadní proud. Vyčištěný olej se pak vede do vakuové sušičky, kde se z něj odstraňuje voda a vzniká tak olej s požadovanou koncentrací.

Výborným přístrojem pro proces rafinace je například vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200. Jedná se o ideální přístroj pro měření a regulaci spotřeby páry; může měřit jak sytou, tak přehřátou páru. OPTISWIRL 4200 je všestranný přístroj s integrovaným měřením tlaku a teploty, který umožňuje přesné měření přehřáté páry dokonce i za proměnlivých provozních podmínek. Tento vírový průtokoměr může měřit objemový nebo hmotnostní průtok páry. S doplňkovou variantou integrovaného měření množství tepla je pak tento průtokoměr spolehlivou součástí pokročilých systémů managementu hospodaření s energií.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Malé nádrže potřebují malou mrtvou vzdálenost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana čerpadel
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nevodivý
 • Zachycení vzduchu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nevodivý
 • Zachycení vzduchu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nevodivý
 • Zachycení vzduchu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana proti přeplnění/chodu naprázdno
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá kapalina
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Obsah pevných částic
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt