Suchá frakcionace při výrobě palmového oleje

Rozdělení palmového oleje (RBD) na olein a stearin

Suchá frakcionace se používá k rozdělení rafinovaného, běleného a dezodorizovaného palmového oleje na olein a stearin. Tento proces obvykle zahrnuje fázi krystalizace a fázi filtrace. V průběhu krystalizace se palmový (RBD) olej zahřívá a pak ochlazuje pomocí regulovaného postupu chlazení. Frakcionační zařízení využívá svislou válcovou nádobu naplněnou vodou, která se pomalu mechanicky promíchává, přičemž se reguluje její teplota. Jakmile je palmový olej přiveden do nádoby, dochází při promíchávání a ochlazování oleje vodou k vytváření a růstu krystalů. Rychlost ochlazování se reguluje pomocí regulace teploty chladicí vody. Olej se postupně mění na kaši tvořenou krystaly a zbývajícím kapalným olejem. Tato kaše se pak vede na deskový a rámový kalolis, kde dochází k oddělování palmového (RBD) oleinu od palmového stearinu. Tuhé krystaly palmového stearinu se zachycují na filtračních deskách.

Skvělým přístrojem pro použití v tomto procesu je snímač tlaku OPTIBAR DP 3050. Jedná se o mimořádně kompaktní snímač tlakové diference, který využívá nejnovější kalibrační technologii pro zajištění maximální přesnosti i při velkých změnách provozní teploty. Při kalibraci každého snímače OPTIBAR DP 3050 se berou v úvahu tři proměnné: tlaková diference, teplota prostředí a statický tlak. Díky tomu je snímač diferenčního tlaku OPTIBAR DP3050 velmi odolný a přesný, a to i v případě změny provozních podmínek.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Náročné okolní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Směs stearinu a oleinu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana čerpadel
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu a údržby
e-mail
Kontakt