Skladování, rmutování a scezování při výrobě piva

Kontrola ve sladojemech a sladinových kádích při zpracování sladiny

Slad se vyrábí z obilí (např. ječmene) klíčením a zahříváním ve sladovně: cílem tohoto procesu je především vytvoření enzymů. Skladuje se ve 20 až 30 m vysokých betonových silech a před dalším zpracováním se musí rozdrtit. V dalším kroku, rmutování, se k rozpuštění látek obsažených ve sladu používá voda o teplotě cca 78°C. Během tohoto procesu, který trvá asi 1 až 2 hodiny, se škroby přeměňují na cukry. Výsledná horká tekutina (rmut) se pak přemístí do speciální nádoby, sladinové kádě, kde se oddělí pevná a kapalná složka. Pomocí přidané vody se zbývající kapalná složka, která obsahuje maximum vyluhovaných látek, odděluje od pevných zbytků sladu – tzv. sladového mláta. V průběhu tohoto scezování se pevné částice usazují dole a fungují jako hrubý filtr. Pevné částice, tedy mláto, se po oddělení kapalné části rmutu používají jako krmivo pro zvířata. Čistá sladina se pak přečerpá do mladinové pánve.

Pro tuto část procesu nabízí firma KROHNE vhodné přístroje pro měření výšky hladiny, teploty a průtoku, které jsou optimální pro potřebné měřicí úlohy. Radarové hladinoměry na principu FMCW jsou ideální pro spojité a bezkontaktní měření výšky hladiny sypkých látek ve velkých, úzkých silech a v prašném prostředí. Rychlé a přesné hygienické snímače teploty mohou být použity pro sledování hodnot teploty v každé fázi výroby. Kapacitní hladinové spínače pro detekci a signalizaci mezních výšek hladiny vyčnívají jen velmi mírně do měřeného procesu, nevadí jim pěna ani změny vlastností měřené kapaliny, a jsou proto velmi vhodné pro tyto náročné hygienické aplikace. Měření průtoku je možno zajistit pomocí magneticko-indukčních průtokoměrů s velkou přesností a řadou diagnostických funkcí, a také s různými typy hygienických připojení. Ultrakompaktní snímače tlaku nebo robustní snímače tlaku s čelní membránou jsou ideální pro hygienické měření výšky hladiny, protože jejich aseptické provedení neobsahuje žádné spáry.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Prašné prostředí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Stabilní provozní teplota při rmutování
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Detekce rozhraní mezi kapalinou a pevnými částicemi
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola nepřítomnosti pevných částic před vařením piva
e-mail
Kontakt