Vaření mladiny a odstřeďování při výrobě piva

Řízení procesu vaření a homogenizace mladiny

Sladina ze sladinové kádě se pak vaří v mladinové pánvi a přidává se chmel: tím se sladina sterilizuje a denaturují se enzymy ze sladu, obsažené ve směsi. Příslušné koncentrace sladiny, potřebné pro výrobu daného typu piva, se dosahuje odpařením vody. Podobně se přidává množství a druh chmelu, který je požadován pro příslušný druh vyráběného piva. V dnešní době se většinou používají chmelové pelety nebo medu podobný chmelový extrakt. Do další odstředivky se horká sladina (při 72-75°C) přivádí tangenciálně, aby se zbytky chmelu a vyloučené bílkoviny shromáždily v kuželu uprostřed odstředivky, a čistá homogenizovaná sladina (nyní nazývaná mladina) se odebírá z boku.

Pro tyto části procesu nabízí firma KROHNE vhodné přístroje pro měření výšky zaplnění, teploty, průtoku a hodnoty pH. Coriolisovým hmotnostním průtokoměrem s přímou měřicí trubicí je možno velmi přesně měřit průtok viskózních kapalin, např. chmelového extraktu. Technologie EGM™ (Entrained Gas Management) byla firmou KROHNE vyvinuta pro překonání problémů způsobených přítomností vzduchu nebo plynu zachyceného v kapalině. Výkonné řídicí algoritmy umožňují průtokoměru udržet měření i při výskytu různých podílů plynu v kapalině a při komplexních stavech proudění. Velmi přesné magneticko-indukční průtokoměry s rozsáhlou sadou diagnostických funkcí jsou rovněž vhodné pro tyto náročné hygienické aplikace. Rychle reagující hygienické snímače teploty mohou být použity pro přesné měření hodnot teploty. Hodnotu pH je možno spolehlivě kontrolovat pomocí potenciometrických senzorů pH s integrovaným převodníkem, které lze sterilizovat v autoklávu. Kompaktní a robustní snímače tlaku s čelní membránou umožňují aseptickou instalaci bez mrtvých míst, a jsou tedy ideálním přístrojem pro hygienické měření výšky hladiny.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Chyba v dávkování způsobí hořkou chuť piva
  • Velká viskozita a riziko zachycení vzduchu
  • Nízká tlaková ztráta
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
  • Mírné zahřívání mladiny
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
e-mail
Kontakt