Úprava vody v ropném a plynárenském průmyslu

Zajištění dostatečného množství vody pro těžbu

Vytěžená voda je vedlejším produktem při těžbě ropy a plynu. Ložiska ropy a zemního plynu obvykle obsahují určité množství vody a další voda se přidává při vtlačování do vrtů. Vrty produkují značné množství vody (někdy až ~97%), zejména ke konci fáze těžby, než je ukončena z ekonomických důvodů.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Určení množství vytěžené vody
  • Usnadnění řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
  • Měření výšky hladiny při plnění
Požadavky na toto měřicí místo
  • Zobrazení průtoku chemikálií
  • Zajištění plynulého vstřikování
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola správné funkce při odplyňování
Požadavky na toto měřicí místo
  • Plynulé řízení procesů
  • Měření nestabilních hodnot průtoku
e-mail
Kontakt