Průzkum a těžba (Exploration & production, E&P) se také označuje jako "horní" (upstream) sektor ropného průmyslu. Průzkum zahrnuje hledání potenciálních ložisek ropy a zemního plynu včetně hloubení vrtů. Těžba je následný provoz vrtů, při kterém se získává ropa nebo zemní plyn.

Po vyhloubení vrtu a jeho zapažení a cementaci se do ústí vrtu umístí souprava ventilů a šoupátek zvaná "produkční kříž", která umožňuje regulaci tlaku a průtoku. Pro zvýšení tlaku uvnitř vrtu se může použít vtlačování CO2 nebo vody. Těžba proudem plynu se může použít ke snížení hustoty tekutiny stoupající na povrch.

Z vrtu vychází vícefázová směs obsahující ropu, vodu a plyn. Produkce několika vrtů se shromažďuje a pak se ropa odděluje ve velkých separátorech. Pro určení výkonu jednotlivých vrtů se používají zkušební separátory nebo průtokoměry pro měření vícefázových médií a vlhkého plynu. Po vytěžení se ropa odvodňuje a oddělená voda se vtlačuje zpět do vrtu nebo se čistí a vypouští.

Firma KROHNE nabízí průtokoměry pro měření jednofázových i vícefázových médií, určené pro dlouhodobý provoz za obtížných podmínek při průzkumu a těžbě. Nejpoužívanější jsou Coriolisovy hmotnostní průtokoměry s přímou trubicí a funkcí EGM™ (měření kapalin s proměnlivým obsahem plynu), komplety pro vlhké plyny s Venturiho trubicí, nejnovější magneticko-rezonanční průtokoměry pro vícefázová média a vysokotlaké indukční a ultrazvukové průtokoměry pro vtlačování vody.

Globální průmyslová divize KROHNE Oil & Gas

Naše globální průmyslová divize Oil & Gas (Ropa & plyn) se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v ropném & plynárenském průmyslu. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletně navržené a vyrobené měřicí systémy a od konzultací v projektové fázi až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Oil & Gas

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt