Vtlačování CO2, vtlačování vody a těžba proudem plynu v ropném a plynárenském průmyslu

Využití tlaku plynů a kapalin

V průběhu těžby se přirozený tlak ropy v ložisku snižuje. Pro zlepšení výtěžnosti je možno zvýšit tlak v ložisku pomocí vtlačování vody do vrtu (takzvaného zavodňování). K prodloužení fáze těžby z daného ložiska se v některých případech místo vody používá vtlačování CO2.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana ložisek čerpadla před poškozením
 • Snížení počtu neplánovaných odstávek
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu vtlačování CO2 pro optimalizaci těžby
 • Vysoká přesnost měření pro správnou regulaci
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu vtlačování vody pro optimalizaci těžby
 • Aplikace za vysokého tlaku (až 1000 bar / 15000 psi)
 • Vysoká přesnost měření pro správnou regulaci
Požadavky na toto měřicí místo
 • Regulace průtoku plynu pro optimalizaci výroby
 • Vysoká přesnost měření pro správnou regulaci
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro optimalizaci produkce
 • Plyn obsažený v ropě
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana ložisek čerpadla před poškozením
 • Zobrazení průtoku
e-mail
Kontakt