Odsolování ropy v ropném a plynárenském průmyslu

Měření průtoku ropy a prací vody

Účelem odsolování je odstranění nežádoucích příměsí, například solí, vody a nečistot. Soli obsahují zejména chlorid vápenatý, sodný a hořečnatý, které jsou rozpuštěny ve vodě obsažené v ropě. Pokud se tyto sloučeniny neodstraní, mohou pak způsobit problémy při rafinaci. Vysoké teploty, při kterých rafinace ropy probíhá, umožňují vznik kyseliny chlorovodíkové, která pak způsobuje korozi technologického zařízení. Nečistoty se mohou usazovat a zanášet různé součásti zařízení, například výměníky tepla. Sodík, arzen a další kovy mohou způsobit otravu katalyzátorů.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Nečistoty obsažené v ropě mohou ucpávat mechanická měřidla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Stanovení množství odpadní vody
 • Usnadnění řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření, ochrana odpadní vody před kontaminací ropou
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Stanovení množství odpadní vody
 • Usnadnění řízení procesu
e-mail
Kontakt