Rafinace, která se také označuje jako "dolní" sektor ropného průmyslu, je proces, který přetvoří ropu na hotové výrobky. Rafinerie jsou velké průmyslové komplexy, které v rafinačních procesech využívají páru, vodu a další kapaliny a plyny. Jedním z hlavních rafinačních procesů je frakční destilace, při které se ropa rozdělí na několik různých frakcí. Frakce s nižší teplotou varu jsou odebírány v horní části kolony, frakce s vyšší teplotou varu pak v její dolní části. Při krakování se těžší dolní podíly dále štěpí na lehčí produkty. Všechny frakce se pak dále zpracovávají dalšími rafinačními postupy, při kterých se z nich například odstraňují nežádoucí příměsi jako sirovodík a oxid uhličitý.

Celkově existuje více než 200 různých rafinačních postupů, jejich konkrétní použití v dané rafinerii mimo jiné závisí na jejím umístění, požadovaných konečných produktech a dostupném typu ropy. Rafinerie mají skladiště různých rafinovaných produktů, z nichž se pak připravují konkrétní finální výrobky, např. motorová nafta a benzin. Firma KROHNE má velké zkušenosti s dodávkami průtokoměrů a hladinoměrů pro rafinerie. Pro klíčové procesy firma KROHNE vyvinula speciální přístroje, například vysokoteplotní ultrazvukový průtokoměr pro měření páry a médií při pozdrženém koksování nebo hmotnostní průtokoměr s přímou trubicí pro velmi přesnou výrobu směsí a plnění cisteren.

Globální průmyslová divize KROHNE Oil & Gas

Naše globální průmyslová divize Oil & Gas (Ropa & plyn) se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v ropném & plynárenském průmyslu. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletně navržené a vyrobené měřicí systémy a od konzultací v projektové fázi až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Oil & Gas

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt