Zušlechťování bioplynu a vtlačování biometanu v bioplynové elektrárně

Systémová řešení pro vtlačování biometanu do rozvodné sítě

Vysoká provozuschopnost bioplynové stanice a možnost fakturačního měření jsou základními předpoklady pro získání povolení k dodávkám biometanu. Pro splnění předpisů a požadavků plynárenské sítě jsou proto ultrazvukové průtokoměry, například 12kanálový ALTOSONIC V12, mnohem lepší volbou než klasická mechanická měřidla.

Tento ultrazvukový průtokomě vyhovuje řadě mezinárodních a národních norem, například MID MI-002, OIML R137, AGA-9 atd., je bezúdržbový a měří objem bez usměrňovače průtoku a bez tlakové ztráty. Pokud je třeba upravit výhřevnost plynu přidáním zkapalněného plynu, pak je vhodným měřicím přístrojem hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 6400. Přepočítávač průtoku SUMMIT 8800 vypočítává objem za normálních podmínek na základě vstupních proměnných - tlaku plynu, výhřevnosti a průtoku za provozních podmínek. Má přizpůsobivou konfiguraci a pracuje v souladu s požadavky všech významných mezinárodních norem, například OIML, ISO, API, AGA, GOST. S plynovým chromatografem a přepočítávačem průtoku bude celé zařízení zajišťovat požadované výkazy a přesnost pro fakturaci. Firma KROHNE dodává měřicí komplety a soupravy v rámech, vyzkoušené a připravené k provozu, se všemi přístroji, armaturami, výměníky tepla a regulací. Plováčkový průtokoměr DK800 měří průtok vzorku, velmi malý objem plynu, který se přivádí do plynového chromatografu ke stanovení výhřevnosti, a tato hodnota se pak předává do přepočítávače průtoku spolu s hodnotami průtoku naměřenými průtokoměrem ALTOSONIC.

Požadavky na toto měřicí místo

  • Soulad s místními normami pro fakturační měření
  • Diagnostické funkce

Požadavky na toto měřicí místo

  • Soulad s místními normami pro fakturační měření
  • Diagnostické funkce

Požadavky na toto měřicí místo

  • Kompenzace tlaku

Požadavky na toto měřicí místo

  • Teplotní kompenzace

Požadavky na toto měřicí místo

  • Kontrola a úprava průtoku

Požadavky na toto měřicí místo

  • Soulad s místními normami pro fakturační měření
e-mail
Kontakt