Bioplynové stanice v energetice

  • Měření průtoku vlhkého bioplynu s proměnlivým složením
  • Měření vyrobené tepelné energie s certifikací třídy 1
  • Zařízení pro zpracování biometanu a jeho dodávky do rozvodné sítě

Bioplyn je produktem rozkladu kalů v čistírnách odpadních vod nebo na skládkách odpadu, a také rozkladu organických surovin, jako je např. zemědělský odpad. Velkou výhodou tohoto plynu je, že se snadno skladuje a přepravuje a že ho lze využít jako zdroj energie při výrobě elektrické a tepelné energie v zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. S příslušnou možností připojení lze bioplyn připravit v přepravní kvalitě a dodávat jej do sítě zemního plynu.

Pro efektivní výrobu bioplynu jsou zapotřebí různé druhy měření. Během celého procesu je potřeba přesně měřit obsah metanu, a měřicí přístroje musejí odolávat náročným podmínkám, které v bioplynových stanicích panují, například korozi a vytváření usazenin. Průtokoměry musejí umožňovat měření vlhkého, nasyceného a nevyčištěného plynu. Tyto požadavky splňuje ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 Biogas firmy KROHNE pro měření bioplynu, přesné měřené hodnoty zajišťují i magneticko-indukční průtokoměry řady OPTIFLUX, které si při měření průtoku substrátu dokážou poradit s vysokým obsahem pevných částic. Pro aplikace při měření biometanu můžeme dodat i specializovaný ultrazvukový průtokoměr pro měření v obchodním styku - ALTOSONIC V12 Biogas. Je vhodnější než klasické mechanické měřiče, protože je nenáročný na údržbu a měří objem bez usměrňovače průtoku a bez jakýchkoli tlakových ztrát v potrubí.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt