Dálkové zásobování teplem v energetice

  • Sledování a řízení toků energie
  • Měření tepla ve třídě 1 pro přesné vyúčtování
  • Vhodné technologie pro dálkové zásobování teplem

Energetické sítě, například dálkové zásobování teplem, ale také dálkové chlazení, dnes stále častěji využívají odpadní teplo a umožňují tak zlepšit využití energetického obsahu paliva. Energetické toky je potřeba dobře sledovat a řídit. Prodávanou nebo nakupovanou energii je nutno přesně měřit kvůli fakturaci a měřidla musejí splňovat požadavky na měření v obchodním styku.

Pro měření energetických toků je k dispozici řada kalibrovaných a certifikovaných přístrojů odpovídajících Směrnici pro měřicí přístroje MID a dalším standardům, například OIML.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt