Proces dálkového zásobování teplem v Dálkovém zásobování teplem

Měření tepla ve třídě 1 pro přesné vyúčtování

Dálkové zásobování teplem je systém rozvodu tepla, vyrobeného na jednom centrálním místě, do řady jiných obytných a komerčních budov k zajištění potřebného množství tepla, např. k vytápění prostor a ohřevu vody. Teplo se často získává z kogeneračního zařízení, kterým je obvykle spalovna odpadů nebo elektrárna spalující uhlí, plyn nebo biomasu. Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KVET) mohou poskytovat vyšší účinnost a lepší kontrolu znečištění než samostatné kotle. V létě lze dostupné teplo využít k zajištění chlazení prostřednictvím absorpčního chladicího zařízení.

Pro distribuci tepla nebo chladu jsou požadovány různé varianty měření v obchodním styku. Základem fakturačního systému může být například měření přenosu tepla z elektrárny do sítě dálkového zásobování teplem a ze sítě do objektů jednotlivých uživatelů. Vzhledem k sezónnímu charakteru zásobování teplem/chladem se mohou hodnoty průtoku diametrálně lišit. Významnou kompetencí společnosti KROHNE je výroba a kalibrace průtokoměrů pro měření tepla v obchodním styku. Pro dálkového zásobování teplem a chladem nabízí firma KROHNE ultrazvukové a magneticko-indukční průtokoměry podle MI-004 a OIML R75/EN 1434. Speciální konstrukce průtokoměrů umožňují velký dynamický rozsah průtoku: jsou odolné vůči tvorbě vodního kamene a vyžadují nulovou nebo jen minimální délku přímého potrubí v místě instalace.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Žádná stávající datová infrastruktura
 • Bezlicenční rádiový přenos
 • Bezpečnost dat v souladu s místními normami
e-mail
Kontakt