Vnější chlazení v elektrárně na biomasu

Odpařovací chladicí věž s přirozeným tahem

Chladicí věže musejí zajišťovat dostatečné chlazení, aby bylo možné udržet nízké hodnoty tlaku v kondenzátoru. Chladicí věže používají chlazení na principu odpařování části vody. Shromážděná ochlazená voda padá na základnu věže a poté se vrací do kondenzátoru. Odpařenou vodu je nutno nahradit doplňovací vodou. Výška hladiny vody shromážděné v chladicí věži se reguluje nastavením průtoku vypouštěné vody. Z hygienických důvodů a kvůli prevenci zanášení se musí přidávat dostatečné množství dezinfekce.

Potrubí s chladicí vodou má velký průměr a cirkuluje v něm obrovské množství vody pro chladicí věž. Ultrazvukové průtokoměry - buď OPTISONIC 3400 do potrubí, nebo příložný OPTISONIC 6300 - jsou pro tuto aplikaci nejvhodnější a nejjednodušší volbou. Nádrž chladicí věže slouží jako vyrovnávací nádrž pro okruh chladicí vody. Měření výšky hladiny zde probíhá v prostředí s vysokou vlhkostí. Vhodné řešení nabízí hladinoměr OPTIFLEX 2200 na principu TDR s krytím IP 67 a odděleným převodníkem. OPTISONIC 3400, OPTISONIC 6300, OPTIFLUX 1000, OPTIFLUX 2000 jsou ultrazvukové a magneticko-indukční průtokoměry, které se v těchto chladicích zařízeních často používají pro měření vypouštěné a doplňované vody.

OPTISYS CL je sofistikovaný komplet pro přesné měření obsahu chloru v chladicí vodě: chlor se zde standardně používá jako biocid. Přístroj disponuje jak měřením pH, tak měřením teploty pro správný výpočet obsahu chloru. Tento komplet lze použít k automatickému řízení dávkování chloru v souladu s legislativními požadavky, a také k úspoře spotřeby biocidů.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Velké světlosti
 • Tvorba kotelního kamene
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vlhkost
 • Vysoká provozuschopnost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola dávkování biocidů a zahušťování
 • Úprava chladicí vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola dávkování biocidů a zahušťování
 • Úprava chladicí vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola dávkování biocidů a zahušťování
 • Úprava chladicí vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola dávkování biocidů a zahušťování
 • Úprava chladicí vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola dávkování biocidů a zahušťování
 • Úprava chladicí vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola dávkování biocidů a zahušťování
 • Úprava chladicí vody
e-mail
Kontakt