Energie z biomasy vzniká spalováním jakékoli organické hmoty, kterou lze využít jako palivo. Mezi organické materiály používané jako zdroj energie z biomasy patří dřevo, piliny, tráva, kukuřice, cukrová třtina, zemědělský odpad (kravský hnůj), a další rostlinný materiál. Ve stávajících elektrárnách na spalování biomasy ji lze kombinovat i s jinými palivy. Elektrárny na spalování biomasy mohou používat práškové palivo, spalování na roštech nebo s cirkulující fluidní vrstvou. Pro zjednodušení je popsán pouze proces s práškovým palivem (PF).

Firma KROHNE může zajistit dodávku všech důležitých přístrojů pro řízení v celém procesu výroby energie a v pomocných provozech. Dostupné výrobky a řešení specifická pro dané odvětví splňují konkrétní požadavky procesu výroby energie, jako jsou normy, materiály, testování a dokumentace.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt