Proces koncentrace solární energie v parabolickém žlabu v koncentrační solární elektrárně

Kalibrované průtokoměry pro montáž do potrubí pro měření teplonosných médií, termálního oleje a roztavených solí

Teplonosná kapalina (obvykle termální olej) prochází trubkou v ohnisku parabolického zrcadla a absorbuje koncentrované sluneční světlo. Tím teplota média vzroste přibližně na 400 °C. Teplonosné médium se pak vede do parního generátoru k výrobě páry pro parní turbínu. Část tepla se využije ke zkapalnění solí: toto akumulované teplo se používá k výrobě energie po západu slunce.

Stejně jako v jiných elektrárnách se zde měří mnoho hodnot, potřebných k regulaci procesu a zajištění jeho bezpečnosti. Firma KROHNE dodává kompletní portfolio měřicích řešení pro koncentrační solární elektrárny a může doložit reference pro své výrobky, v praxi prověřené v řadě aplikací měření teploty, (diferenčního) tlaku, výšky hladiny a průtoku. K měření průtoku teplonosných kapalin a roztavených solí za vysokých teplot je možno použít ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 4400, které si poradí s teplotami až 700 °C, rychlými změnami teploty a širokým spektrem vlastností měřeného média, včetně nehomogenity a rozvrstvení v potrubí. Snímače tlaku OPTIBAR s čelně namontovanými membránovými oddělovači jsou vhodné pro vysoké teploty a nepříznivé provozní podmínky. Přesné měření průtoku teplonosných kapalin s dobrou dlouhodobou stabilitou je zásadní pro optimalizaci výkonu elektrárny a pro dosažení maximální návratnosti aktiv. Dlouholeté zkušenosti firmy KROHNE s používáním ultrazvukového měření průtoku kapalných solí i termálního oleje v mnoha koncentračních solárních elektrárnách poskytují záruku spolehlivého a hospodárného provozu, a to ve všech fázích procesu od studeného/teplého startu až po výrobu energie ve špičce.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku
 • Kalibrovaný průtokoměr vestavěný do potrubí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Bezkontaktní měření výšky hladiny

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Bezkontaktní měření výšky hladiny

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nízká vodivost
 • Normy pro výrobu energie

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
e-mail
Kontakt