Koncentrátory sluneční energie (CSP) v energetice

  • Kalibrované průtokoměry pro montáž do potrubí pro měření teplonosných médií - termálního oleje a roztavených solí
  • Bezkontaktní vysokoteplotní měření výšky hladiny v zásobnících pro akumulaci tepla
  • Měření teploty ve více bodech
  • Kompletní řešení pro solárně-termální elektrárny

V koncentrační solární elektrárně (CSP) se tepelná energie ze slunce koncentruje pomocí zrcadel. K přenosu energie do parního generátoru se používá teplonosná kapalina - buď termální roztavená sůl, nebo kapalný sodík. Parní generátor je součástí konvenčního parního oběhu, který vyrábí elektřinu prostřednictvím parní turbíny a elektrického generátoru. Kromě průběžné výroby elektřiny se tepelná energie částečně akumuluje v zásobních nádržích s roztavenými solemi, aby bylo možné vyrábět elektřinu i v nočních hodinách. Po západu slunce lze akumulované teplo využít k další výrobě elektřiny po dobu 8 hodin nebo i déle. Teplonosný olej se obvykle používá pro provozní teploty do 400 °C, roztavená sůl se obvykle využívá do 550 °C.

Firma KROHNE může zajistit dodávku veškerého důležitého přístrojového vybavení pro řízení v celém procesu výroby energie. Dostupné výrobky a řešení specifická pro dané odvětví splňují konkrétní požadavky procesu výroby energie, jako jsou normy, materiály, testování a dokumentace.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt