Solární koncentrátor v koncentrační solární elektrárně (CSP)

Bezkontaktní vysokoteplotní měření výšky hladiny v zásobnících pro akumulaci tepla

Četná koncentrační zrcadla (heliostaty) s dvouosým systémem sledování polohy odrážejí sluneční záření do absorbéru na vrcholku věže. Centrální přijímač pohlcuje koncentrované sluneční záření a přeměňuje je na teplo, které v přijímači zvyšuje teplotu až na 1200 °C. Teplonosné médium (roztavená sůl) předává teplo jak do systému akumulace energie, tak do parního generátoru. Část tepla akumulovaného v zásobnících s roztavenou solí se později využívá k následné výrobě elektřiny v nočních hodinách. Parní generátor je součástí konvenčního parního oběhu, který vyrábí elektřinu pomocí parní turbíny a elektrického generátoru.

Stejně jako v jiných elektrárnách se zde měří mnoho hodnot, potřebných k regulaci procesu a zajištění jeho bezpečnosti. Firma KROHNE dodává kompletní portfolio měřicích řešení pro koncentrační solární elektrárny a může doložit reference pro své výrobky, v praxi prověřené v řadě aplikací měření teploty, (diferenčního) tlaku, výšky hladiny a průtoku. Měření průtoku teplonosné kapaliny a roztavené soli při různě vysokých teplotách se provádí pomocí ultrazvukových průtokoměrů OPTISONC 4400, které si poradí s teplotami až 700 °C, rychlými změnami teplot a širokým rozsahem vlastností média, včetně nehomogenity a rozvrstvení při proudění. Vysokoteplotní radar OPTIWAVE 7400 na principu FMCW měří výšku hladiny v nádržích s roztavenými solemi. Snímače tlaku OPTIBAR s čelně namontovanými membránovými oddělovači jsou vhodné pro vysoké teploty a nepříznivé provozní podmínky. Přesné měření průtoku teplonosných kapalin s dobrou dlouhodobou stabilitou je zásadní pro optimalizaci výkonu elektrárny, aby se dosáhlo maximální návratnosti prostředků. Dlouholeté zkušenosti, které firma KROHNE získala s použitím ultrazvukového měření průtoku kapalných solí i termálního oleje v mnoha koncentračních elektrárnách, poskytují záruku spolehlivého a hospodárného provozu pokrývajícího všechny fáze procesu od studeného/teplého startu až po výrobu energie ve špičce.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 650 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku
 • Kalibrovaný průtokoměr vestavěný do potrubí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Bezkontaktní měření výšky hladiny

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Bezkontaktní měření výšky hladiny

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 650 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku
 • Kalibrovaný průtokoměr vestavěný do potrubí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysokoteplotní membránové oddělovače s čelním připojením
 • Provozní teplota až 600 °C

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nízká vodivost
 • Normy pro výrobu energie

Požadavky na toto měřicí místo

 • Provozní teplota až 600 °C
 • Velký rozsah rychlosti zvuku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
e-mail
Kontakt