Elektrodeionizace (EDI) při odsolování

Ochrana důležitých procesů

EDI, neboli proces elektrodeionizace, využívá kombinaci ionexové pryskyřice s membránovou technologií a elektrodami. Tento postup nepotřebuje žádné regenerační chemikálie a obvykle se používá pro konečnou úpravu nebo dočištění po prvních fázích odsolování.

Firma KROHNE dodává kompletní řadu magneticko-indukčních průtokoměrů OPTIFLUX, řadu OPTISONIC pro průtoky permeátu s nízkou vodivostí a další přístroje potřebné pro řízení celého procesu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
e-mail
Kontakt