Elektrárny, které nemají přístup ke sladké říční nebo podzemní vodě, musejí získávat vodu pro provoz elektrárny z mořské vody. Mořská voda je k dispozici ve velkém množství, ale má velmi vysokou slanost, obvykle 35 g/kg. Procesy odsolování a další potřebná úprava jsou velmi nákladné a nejvhodnější postup závisí na kvalitě surové vody a dostupnosti technologického tepla. Při odsolování mořské vody pro výrobu energie se používají tři hlavní procesy: reverzní osmóza mořské vody (SWRO), vícestupňová destilace (MED) a vícestupňové mžikové odpařování (MSF) - poslední dva procesy využívají dostupné technologické teplo.

Firma KROHNE je schopna zajistit všechny důležité přístroje pro řízení procesů v celém výrobním postupu odsolování mořské vody. Od měření spotřeby surové vody až po analýzu demineralizované napájecí vody pro kotle tak, aby byly splněny přísné požadavky na vodivost, obsah oxidu křemičitého a rozpuštěného kyslíku. Specifická průmyslová řešení a výrobky splňují konkrétní požadavky na proces odsolování mořské vody, jako jsou normy, materiály, testování a dokumentace.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt