Reverzní osmóza při odsolování brakické vody v odsolování vody

Přístroje pro korozivní aplikace

Reverzní osmóza je technologie čištění vody, která využívá polopropustné membrány, jimiž nemohou prostupovat větší molekuly. Reverzní osmóza mořské vody funguje při tlaku 70 až 80 barů a je jednou z hlavních technologií používaných pro odsolování mořské vody. Měření průtoků, tlaků a analytických hodnot je nutné pro sledování a řízení provozu membránových modulů v rámci jejich konstrukčních limitů - což je nezbytné pro jejich dlouhou životnost. V následujících krocích úpravy vody se používají moduly reverzní osmózy, které obecně vyžadují nižší tlaky čerpadel vzhledem k nižším koncentracím soli v brakické vodě.

Firma KROHNE dodává kompletní řadu magneticko-indukčních průtokoměrů OPTIFLUX pro vysoké tlaky, ultrazvukových průtokoměrů OPTISONIC pro průtoky permeátu s nízkou vodivostí a další přístroje potřebné pro řízení celého procesu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
e-mail
Kontakt