Reverzní osmóza při odsolování mořské vody v odsolování vody

Spolehlivé řízení procesů

Reverzní osmóza je technologie čištění vody, která využívá polopropustné membrány, jimiž nemohou prostupovat větší molekuly. Reverzní osmóza mořské vody funguje při tlaku 70 až 80 barů a je jednou z hlavních technologií používaných pro odsolování mořské vody. Měření průtoků, tlaků a analytických hodnot je nutné pro sledování a řízení provozu membránových modulů v rámci jejich konstrukčních limitů - což je nezbytné pro jejich dlouhou životnost.

Firma KROHNE dodává kompletní řadu magneticko-indukčních průtokoměrů OPTIFLUX pro vysoké tlaky, ultrazvukových průtokoměrů OPTISONIC pro průtoky permeátu s nízkou vodivostí a další přístroje potřebné pro řízení celého procesu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
e-mail
Kontakt