Vícestupňová destilace s tepelnou kompresí par (MED-TVC)

Spolehlivé přístroje pro vysoce korozivní tepelné procesy

Vícestupňová destilace (MED) je technologie tepelného odsolování mořské vody, která se obvykle používá v rámci integrovaných vodních a tepelných elektráren (IWPP), protože je zde k dispozici snadno dostupné procesní teplo. Mořská voda skrápí ve výměníku tepla trubky ohřívané párou. Odpařená mořská voda se používá k ohřevu v dalším (2.) stupni, kde se odpařuje solanka z prvního stupně. A opět se odpařená mořská voda použije k ohřevu ve 3. stupni. Parní kondenzát se po další úpravě využívá jako napájecí voda do kotle. Hlavní proud solanky se dále zakoncentrovává a vypouští se do moře.

Dobrá regulace průtoku, podtlaku a výšky hladiny je klíčová pro bezpečný a efektivní provoz nádrží v procesu MED. Ohřátá solanka je vysoce korozivní a má tendenci vytvářet vodní kámen. Pro tyto korozivní podmínky jsou k dispozici vhodné verze magneticko-indukčních průtokoměrů řady KROHNE OPTIFLUX. Ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 3400 jsou zase vhodné pro měření průtoku destilátu. Snímače tlakové diference OPTIBAR DP 7060 C s membránovými oddělovači měří přesně a spolehlivě výšku hladiny v různých stupních destilace.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
 • Měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
 • Měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Okamžitá detekce trhlin v potrubí
 • Lokalizace netěsnosti
 • Detekce postupně vznikajících netěsností
e-mail
Kontakt