Vícestupňová mžiková destilace (MSF) při odsolování vody

Bezpečný a ekonomický provoz v korozivním prostředí

Vícestupňové mžikové odpařování (MSF) je technologie tepelného odsolování mořské vody: obvykle se používá v rámci integrovaných vodních a tepelných elektráren (IWPP), protože je v nich snadno dostupné procesní teplo. Mořská voda se ohřívá v ohříváku solanky a skokově se odpařuje díky snížení tlaku v následných fázích mžikového odpařování. Destilovaný kondenzát se po další úpravě použije jako napájecí voda do kotle. Hlavní proud solanky se dále zakoncentrovává a vypouští se do moře.

Dobrá regulace průtoku a tlaku je klíčová pro bezpečný a efektivní provoz mžikového odpařování. Ohřátá solanka je vysoce korozivní a má tendenci vytvářet vodní kámen. Pro tyto korozivní podmínky jsou k dispozici vhodné verze magneticko-indukčních průtokoměrů řady KROHNE OPTIFLUX. Ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 3400 jsou zase vhodné pro měření průtoku destilátu. Snímač tlaku OPTIBAR P 5060, buď namontovaný přímo, nebo odděleně, a připojený k membránovému oddělovači v procesu, spolehlivě a přesně měří tlaky v jednotlivých stupních.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • vysoká teplota
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření v obchodním styku
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření v obchodním styku
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žíravá média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Okamžitá detekce trhlin v potrubí
 • Lokalizace netěsnosti
 • Detekce postupně vznikajících netěsností
e-mail
Kontakt