Průmyslové elektrárny v energetice

  • Dodávky kompletních řešení pro řízení procesů v průmyslových závodech
  • Měření průtoku napájecí vody, páry a kondenzátu
  • Certifikovaná měřidla podle směrnice MID (Směrnice pro měřicí přístroje) pro projekty kogenerace
  • Měření topných plynů v obchodním styku

Průmyslové elektrárny mohou vyrábět pouze páru nebo v případě kogenerační elektrárny jak elektřinu, tak teplo. I malé paroplynové elektrárny, které velmi efektivně využívají palivo, se používají k zásobování energeticky náročných průmyslových provozů energií.

Firma KROHNE nabízí širokou škálu přístrojů a systémů počínaje přívodem paliva až po měření průtoku páry ke spotřebičům. Palivo může být plynné, například zemní plyn, plyn z výrobního procesu nebo vodík, nebo kapalné, například lehký topný olej nebo kapalné uhlovodíky. K dispozici je řada certifikovaných přístrojů vyhovujících Směrnici pro měřicí přístroje, které splňují i současné požadavky Směrnice o energetické účinnosti a Systému EU pro obchodování s emisemi.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt