Průmyslový kotel s tlačným ventilátorem v průmyslové elektrárně

Dodávky kompletních řešení pro řízení procesů v průmyslových závodech

Průmyslové kotle pokrývají většinu poptávky po energii v tomto sektoru, přičemž zajišťují přibližně 70 % celkové spotřeby energie ve výrobních procesech. Tyto kotle, v široké škále provedení a konstrukčních typů, dodávají sytou a přehřátou páru, a také horkou vodu do připojených technologických zařízení a umožňují v nich zpracovávat plyny a kapaliny, které jsou součástí výrobního procesu. Nejdůležitějšími veličinami jsou u těchto zařízení parametry páry a horké vody, typ používaného paliva a požadavky na ochranu životního prostředí. Množství dodávané páry a horké vody a jejich tlaky a teploty závisejí na potřebách jednotlivých procesů. Neméně důležité jsou typy a chemické složení používaného paliva a předepsané emisní požadavky pro danou lokalitu. Pokud jsou tyto kotle navrženy pro použití v kogeneraci, je důležité zpracovávat také odpadní plyny nebo kapaliny z výroby v přilehlém výrobním závodě. Spalovací zařízení u těchto kotlů vyžadují sofistikovanou spalovací technologii a často jsou schopna spalovat širokou škálu různých kombinací paliv.

V závislosti na zdroji je nutno před použitím každý topný plyn vysušit, upravit jeho tlak, a také měřit jeho celkový průtok a složení nebo výhřevnost. Zařízení pro topné plyny plní také důležitou ochrannou a bezpečnostní funkci. Firma KROHNE dodává nejen jednotlivé přístroje, jako např. ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 pro měření provozního průtoku plynů nebo OPTIMASS 6400 či ALTOSONIC V12 pro měření průtoku v obchodním styku, ale zajišťuje také kompletní soupravy v rámech pro kontrolu a regulaci spotřeby paliv. Tříkanálový ultrazvukový měřič tepla a průtoku OPTISONIC 3400 měří veškerou energii předanou horkou vodou: tento přístroj je k dispozici s certifikátem třídy 1 podle MI-004. Tento přesný průtokoměr s jednotným průřezem trubice má vynikající měřicí rozpětí, neobsahuje pohyblivé součásti a je vhodný i pro měření demineralizované vody. OPTISWIRL 4200 je vírový průtokoměr s příznivou cenou, určený pro měření množství páry v komunálních aplikacích. Díky integrovaným snímačům tlaku a teploty dokáže měřit entalpii páry a dokonce detekovat mokrou páru. Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 8300 pro páru se nejlépe hodí pro aplikace, které vyžadují velké měřicí rozpětí nebo měření v obou směrech: používá se pro měření páry dodávané do průmyslových areálů nebo zařízení využívajících přehřátou páru. Výšku hladiny vody v kotlích a bubnech lze měřit pomocí vedených radarových hladinoměrů OPTIFLEX 7200/ 8200 integrovaných přímo do kotle/ bubnu nebo pomocí obtokových stavoznaků BM26 namontovaných zvenčí. Ty mohou obsahovat různé jiné hladinoměry a rovněž pracovat v libovolných požadovaných redundantních konfiguracích.

Požadavky na toto měřicí místo

 • MI002, AGA9, OMLR 137
 • Pokročilá diagnostika
 • Požadavky na krátké přímé úseky potrubí

Požadavky na toto měřicí místo

 • MI005, OMLR 117, API
 • Žádné pohybující se části
 • Nezávislost na změnách produktu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Rychlá odezva

Požadavky na toto měřicí místo

 • Velká potrubí
 • Požadavky na krátké přímé úseky potrubí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Rychlá odezva

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Velký dynamický rozsah průtoku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Rychlá odezva

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Kompenzace plynné složky

Požadavky na toto měřicí místo

 • dynamické výpočty
 • rychlá odezva
 • odolnost vůči vibracím

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesu a výkonnostní zkoušky
 • ASME PTC, IEC 60953
 • redundance, např. materiály P91/P92

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoký tlak
 • Nízké nároky na údržbu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoké teploty, až 1100°C
 • Pro použití při měření spalin

Požadavky na toto měřicí místo

 • dynamické výpočty
 • rychlá odezva
 • odolnost vůči vibracím

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesu a výkonnostní zkoušky
 • ASME PTC, IEC 60953
 • redundance, např. materiály P91/P92

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů
 • Nízké nároky na údržbu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Kompenzace plynné složky

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Místní ukazování
 • Redundantní snímače výšky hladiny

Požadavky na toto měřicí místo

 • Odolnost vůči vibracím

Požadavky na toto měřicí místo

 • Omezený přístup k procesu
e-mail
Kontakt