Přečerpávací elektrárna s Francisovou turbínou

Bezpečný a spolehlivý provoz přečerpávacích elektráren

Přečerpávací vodní elektrárny jsou zásobárnou vodní energie jak v obdobích, kdy je nízký odběr elektřiny, tak v obdobích, kdy je k dispozici přebytek energie vyráběné z jiných zdrojů (např. větrné energie). Tyto elektrárny využívají přírodní nebo člověkem vytvořené nádrže. Některé přečerpávací elektrárny mají přirozený přítok do zásobních nádrží, a jsou tedy čistým výrobcem elektrické energie. Celkový spád přečerpávacích elektráren se pohybuje od 30 do téměř 400 metrů. Vodní turbíny reverzibilního typu přeměňují kinetickou energii na elektrickou nebo naopak. Výška hladiny vody se reguluje pomocí horních přelivů a průtoku vody ve spodních výpustích, a také armatur zabudovaných do přivaděče. Přivaděči mohou být kanály, které jsou součástí přehrady, nebo se jedná o tlaková potrubí.

Měření výšky hladiny a přesná předpověď stavu horní a dolní nádrže vodního díla jsou nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz elektrárny. Bezkontaktní radarový hladinoměr OPTIWAVE 5200 na principu FMCW, instalovaný na několika místech horní a dolní nádrže, měří výšku vodní hladiny přesně a spolehlivě. Snímače tlakové diference OPTIBAR DP 7060 C se používají ke sledování tlakové ztráty na vstupních česlích, v přívodním potrubí a na vodní turbíně. Ultrazvukové vestavné průtokoměry KROHNE OPTISONIC lze kalibrovat ve výrobním závodě a jejich průměr může být až 3000 mm. Pro větší rozměry jsou k dispozici další varianty, s příložným snímačem nebo se senzory pro navaření do stávajícího potrubí bez tlaku / pod tlakem. Coriolisovy průtokoměry OPTIMASS 1400 s měřením zachyceného plynu se osvědčily jako spolehlivá volba pro měření průtoku maziva pro ložiska turbín, a to i v případě, kdy obsahují podíl plynu, takže je možno trvale sledovat a udržovat spolehlivý přívod maziva. Propracovaný systém detekce netěsností v přivaděči (PLDS) od firmy KROHNE je založen na několika různých, v praxi prověřených modelech detekce netěsností. Systém nevyvolává žádné falešné poplachy a spustí nouzové vypnutí v případě prasknutí potrubí nebo jakéhokoli přetížení turbíny, navíc obsahuje i funkci detekce velmi malých netěsností. Lze pro něj využít údaje ze stávajících průtokoměrů, přičemž zohledňuje i specifické parametry různých instalovaných měřidel.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Přesné a spolehlivé měření
 • Provoz ve venkovním prostředí

Požadavky na toto měřicí místo

 • Dlouhodobě spolehlivé měření
 • IP68

Požadavky na toto měřicí místo

 • Dlouhodobě spolehlivé měření
 • IP68

Požadavky na toto měřicí místo

 • Velké světlosti potrubí
 • Vysoké tlaky a velké rychlosti proudění
 • ASME PTC 18, IEC 60041

Požadavky na toto měřicí místo

 • Sledování generátoru

Požadavky na toto měřicí místo

 • Dlouhodobě spolehlivé měření
 • IP68

Požadavky na toto měřicí místo

 • Přesné a spolehlivé měření
 • Provoz ve venkovním prostředí
e-mail
Kontakt