Vodní elektrárny v energetice

  • Přístroje a řešení pro spolehlivý a dlouhodobě stabilní provoz turbíny a generátoru
  • Kontrola přívodu chladicí vody, mazací vody, mazacího oleje a ložiskového oleje. Regulace teploty ložisek a vinutí generátoru
  • Přesné bezkontaktní měření
  • kalibrované průtokoměry pro montáž do malých i velkých potrubí

Vodní elektrárny vyrábějí energii s využitím přirozené síly pohybující se vody (kinetické energie). Ve vodních elektrárnách se kinetická energie vody pomocí turbíny a generátoru přeměňuje na elektřinu. Hydroenergetika je klasifikována jako obnovitelný zdroj energie, protože zásoby vody jsou neustále doplňovány díky koloběhu vody v přírodě. Je šetrná k životnímu prostředí, nevytváří skleníkové plyny a nepřispívá ke znečištění a globálnímu oteplování. Největším světovým výrobcem energie z vodních elektráren je v současné době Čína, za ní následují Kanada, Brazílie a USA. Předpokládá se, že díky dostatku vody bude v nadcházejících letech hydroenergetika dominantním způsobem výroby energie.

Když se tekoucí voda zachytí a přemění na elektřinu, říká se jí vodní energie nebo hydroelektrická energie. Existuje několik typů vodních elektráren; všechny jsou poháněny kinetickou energií tekoucí vody při jejím pohybu směrem dolů po proudu. Turbíny a generátory přeměňují tuto energii na elektřinu, která je pak dodávána do elektrické sítě a využívána v domácnostech, v obchodech a v průmyslu.

Firma KROHNE nabízí různé výrobky a řešení pro vodních elektrárny, které zahrnují měření průtoku, výšky hladiny, teploty, tlaku a systémy pro detekci netěsností přívodních potrubí. Vyrábíme ultrazvukové a magneticko-indukční průtokoměry až do průměru 3000 mm a provozujeme příslušná zařízení na jejich kalibraci. U modulárních průtokoměrů lze zajistit i větší rozměry.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt