Měření dezinfekčních prostředků s dálkovým přenosem dat

Řešení pro měření při chloraci a dalších dezinfekčních procesech

  • Dálkové sledování a řízení dezinfekce pitné vody
  • Bezdrátový přenos dat a měřených hodnot při dávkování CL2, ClO2 nebo O3
  • Připojení vzdálených měřicích míst do velínu

Řešení

Filtr

1 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Dálkové sledování dezinfekce pitné vody

Řešení s bezlicenčním bezdrátovým přenosem pro aplikace při chlorování

  • Měření obsahu chloru s trvalým dálkovým přenosem signálu 4…20 mA
  • Spolehlivá kontrola dávkování pro dodržení limitních hodnot
  • Vytvoření řídicí smyčky pro mimořádnou chloraci
e-mail
Kontakt