Dálkové sledování dezinfekce pitné vody

Řešení s bezlicenčním bezdrátovým přenosem pro aplikace při chlorování

 • Měření obsahu chloru s trvalým dálkovým přenosem signálu 4…20 mA
 • Spolehlivá kontrola dávkování pro dodržení limitních hodnot
 • Vytvoření řídicí smyčky pro mimořádnou chloraci

Dálkové sledování dezinfekce pitné vody

Řešení s bezlicenčním bezdrátovým přenosem pro aplikace při chlorování

 • Měření obsahu chloru s trvalým dálkovým přenosem signálu 4…20 mA
 • Spolehlivá kontrola dávkování pro dodržení limitních hodnot
 • Vytvoření řídicí smyčky pro mimořádnou chloraci

Přehled

Řada městských vodáren neprovádí trvalou dezinfekci pitné vody. V mnoha případech se však používá takzvaná mimořádná chlorace. Při tomto procesu, který se aktivuje dle potřeby, je do pitné vody přidáván chlor jako dezinfekční prostředek. Jakmile se do vody začne přidávat chlor, musí se sledovat dodržování předepsaných limitních hodnot. Nejmodernější měřicí technologie umožňuje trvalé sledování limitních hodnot v tomto procesu a přesné dávkování chloru. Bezpečný přenos měřených hodnot do velínu umožňuje centrální kontrolu celého procesu dezinfekce a také maximální možnou automatizaci dávkování chloru.

Pro splnění uvedených požadavků nabízí firma KROHNE na míru připravené řešení pro měření obsahu chloru s bezdrátovou komunikací. Toto řešení umožňuje bezdrátový přenos obsahu chloru, pH, teploty a dalších měřených hodnot pomocí bezlicenční přenosové sítě (brány Radioline). Dálkový přenos hodnot příslušných analogových signálů (4...20 mA) se provádí nepřetržitě. Jelikož je dosah přenosu od jedné stanice ke druhé 20 km / 12,4 mi, jedná se o ideální řešení pro aplikace v infrastruktuře. Dosah je možno zvětšit použitím mezistanic, jelikož každá stanice zesiluje signál k přijímači jako zesilovač. Bezpečnost dat je zajištěna nejnovějšími kódovacími algoritmy.

Související výrobky
Radioline
Rádiová brána pro spojitý přenos dat
 • Modbus, 4 digitální a 4 analogové vstupy a výstupy
 • Bezlicenční rádiové pásmo: rozsah až 20 km (na stanici v režimu point-to-point)
 • Napájení ze sítě, zapojené zařízení v robustním krytu (IP66); možno modulárně rozšiřovat
 • Pro aplikace ve velkých sítích (až 250 stanic)
OPTISYS CL 1100
Potenciostatický amperometrický systém pro měření dezinfekčních prostředků ve vodním hospodářství a při čištění odpadních vod
 • Kompletní systém s převodníkem analytických veličin MAC 100 (výstup 3 x 4…20 mA)
 • Předem namontovaný a vyzkoušený, pro umístění v obtoku
 • Cl2: 0,03…20 mg/l; ClO2: 0,05…5 mg/l; O3: 0,05…5 mg/l; max. +50°C; 6 bar
 • Se senzorem pro měření chlóru, armaturami, průtočnými adaptéry, na přání se senzorem pH
e-mail
Kontakt