Měření dezinfekčních prostředků s dálkovým přenosem dat

Řešení pro měření při chloraci a dalších dezinfekčních procesech

  • Dálkové sledování a řízení dezinfekce pitné vody
  • Bezdrátový přenos dat a měřených hodnot při dávkování CL2, ClO2 nebo O3
  • Připojení vzdálených měřicích míst do velínu
Chlor 52836567-zařízení na úpravu vody-ve-vodárně-v-Thajsku