Měření výšky hladiny kalu s dálkovým přenosem dat

Řešení pro měření na mostech vyhrabávačů a v usazovacích nádržích

  • Dálkové sledování a regulace výšky rozhraní voda-kal, rozvířeného kalu a sedimentačního profilu
  • Nepřetržitý přenos dat a signálů ze vstupů/výstupů do velínu
  • Různé varianty přenosu dat pro každou vzdálenost a velikost sítě

Řešení

Filtr
1 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Dálkové monitorování průběhu sedimentace

Řešení pro sledování výšky rozhraní voda-kal s bezdrátovou komunikací pro vyhrabávače

  • Optické měření koncentrace kalu s dálkovým přenosem dat přes bránu na bázi Bluetooth nebo Radioline pro snadný přenos vstupních a výstupních hodnot
  • Trvalý přenos hodnot koncentrace kalu a výšky rozhraní voda-kal do velínu
  • Zlepšení provozní bezpečnosti díky zamezení úniků kalu
e-mail
Kontakt