Dálkové monitorování průběhu sedimentace

Řešení pro sledování výšky rozhraní voda-kal s bezdrátovou komunikací pro vyhrabávače

 • Optické měření koncentrace kalu s dálkovým přenosem dat přes bránu na bázi Bluetooth nebo Radioline pro snadný přenos vstupních a výstupních hodnot
 • Trvalý přenos hodnot koncentrace kalu a výšky rozhraní voda-kal do velínu
 • Zlepšení provozní bezpečnosti díky zamezení úniků kalu

Dálkové monitorování průběhu sedimentace

Řešení pro sledování výšky rozhraní voda-kal s bezdrátovou komunikací pro vyhrabávače

 • Optické měření koncentrace kalu s dálkovým přenosem dat přes bránu na bázi Bluetooth nebo Radioline pro snadný přenos vstupních a výstupních hodnot
 • Trvalý přenos hodnot koncentrace kalu a výšky rozhraní voda-kal do velínu
 • Zlepšení provozní bezpečnosti díky zamezení úniků kalu

Přehled

Komplety pro měření rozhraní voda/kal se často umisťují na otáčivé mosty vyhrabávače kalu. Komunikace mezi měřicími přístroji na mostu vyhrabávače a procesním řídicím systémem nelze zajistit pomocí vodičů kvůli otáčení vyhrabávače. Použití kluzných kontaktů pro přenos dat se ukázalo nespolehlivým a náročným na údržbu. Koroze a nízký výkon signálu, a dále omezená šířka pásma pro přenos dat neumožňují spolehlivé a trvalé řešení tohoto problému. Podstatnou výhodu nabízí v tomto případě bezdrátový přenos hodnot koncentrace kalu.

Firma KROHNE nabízí na míru připravené řešení s dálkovým přenosem hodnot výšky rozhraní voda-kal, výšky oblasti s čistou vodou nebo koncentrace kalu. V závislosti na vzdálenosti a požadavcích zákazníka je možno data přenášet buď pomocí brány Bluetooth se dvěma pevně spárovanými moduly (bez IP a konfigurace) nebo přes bezlicenční rádiové zařízení (Radioline).

Měření řešené pomocí Bluetooth:

 • Měření řešené pomocí Bluetooth: je možno použít pro přenos analogových výstupních signálů na vzdálenost do 200 m / 281 yd.

Měření řešené pomocí rádiového modemu:

 • Řešení s bezlicenční rádiovou komunikací Radioline umožňuje přenos výstupních signálů 4…20 mA z kompletu pro měření koncentrace kalu až na vzdálenost 20 km / 12,4 mi. Vzhledem k možnosti vytváření zasmyčkovaných a modulárně doplňovaných sítí je tato technologie velmi vhodná pro propojení dosazovacích nádrží, skladovacích nádrží kalu a dalších zařízení a technologických celků v daném provozu. Inteligentní technologie Radioline rovněž kompenzuje částečné výpadky celkové sítě, protože si zařízení samo vyhledává alternativní přenosovou cestu přes jiné zprostředkující stanice. Bezpečnost dat je zajištěna nejnovějšími kódovacími algoritmy.
Související výrobky
Wireless-MUX
Brána na bázi Bluetooth pro spojitý přenos dat
 • 16 digitálních a 2 analogové vstupy a výstupy
 • Na bázi Bluetooth 4.0: rozsah max. 200 m
 • Napájení ze sítě, se zapojenými párovanými moduly v robustních krytech (IP66)
 • Pro malé a rychlé sítě
Radioline
Rádiová brána pro spojitý přenos dat
 • Modbus, 4 digitální a 4 analogové vstupy a výstupy
 • Bezlicenční rádiové pásmo: rozsah až 20 km (na stanici v režimu point-to-point)
 • Napájení ze sítě, zapojené zařízení v robustním krytu (IP66); možno modulárně rozšiřovat
 • Pro aplikace ve velkých sítích (až 250 stanic)
OPTISYS SLM 2100
Optický komplet pro měření sedimentačního profilu a spojité sledování výšky kalového mraku
 • Integrovaná elektronika s výstupem 2 x 4…20 mA, 3 relé (např. jako mezní spínače)
 • 3 režimy měření: profil, výška rozhraní voda-kal/plovoucího kalu, sledování koncentrace; možnost automatické změny režimu
 • 0,1…30 g/l; max. 10 m
 • Na přání automatické oplachování senzoru, snížení nároků na údržbu
e-mail
Kontakt