Měření výšky hladiny kalu s dálkovým přenosem dat

Řešení pro měření na mostech vyhrabávačů a v usazovacích nádržích

  • Dálkové sledování a regulace výšky rozhraní voda-kal, rozvířeného kalu a sedimentačního profilu
  • Nepřetržitý přenos dat a signálů ze vstupů/výstupů do velínu
  • Různé varianty přenosu dat pro každou vzdálenost a velikost sítě
Sludge level measurement with remote data communication