Dálkové sledování jímacích vrtů bez napájení ze sítě

Řešení s napájením z baterie pro měření při jímání vody

 • Energeticky soběstačné měření průtoku, tlaku a hydrostatické měření výšky hladiny s dálkovým přenosem
 • Záznam dat a bezdrátová komunikace pomocí GPRS/GSM
 • Kombinované řešení pro efektivní management zdrojů podzemní vody

Dálkové sledování jímacích vrtů bez napájení ze sítě

Řešení s napájením z baterie pro měření při jímání vody

 • Energeticky soběstačné měření průtoku, tlaku a hydrostatické měření výšky hladiny s dálkovým přenosem
 • Záznam dat a bezdrátová komunikace pomocí GPRS/GSM
 • Kombinované řešení pro efektivní management zdrojů podzemní vody

Přehled

Jímací vrty podléhají stárnutí. Sedimentace okru způsobená usazeninami železité a manganové rudy má velmi nepříznivý vliv na účinnost jímání vody. Klíčem k udržitelnému zásobování vodou je efektivní management zdrojů podzemní vody na základě dlouhodobého sledování vrtů. Díky tomu mohou operátoři předem plánovat údržbu vrtů a optimalizovat jejich obnovu.

Firma KROHNE nabízí pro monitorování jímacích vrtů podzemní vody komplexní energeticky soběstačné řešení s bezdrátovou komunikací. Toto řešení dokonale vyhovuje existující infrastruktuře, která většinou zahrnuje podtlakové vrty bez napájení ze sítě. Řešení je kombinací bateriově napájeného vodoměru se snímačem tlaku a hydrostatického měření výšky hladiny. Snímače tlaku a výšky hladiny jsou napájeny po smyčce z bateriově napájeného záznamníku dat s integrovaným modulem GSM/GPRS.

Nejdůležitější parametry, tedy průtok jímané vody, podtlak a výška hladiny podzemní vody jsou bezdrátově přenášeny do velínu. Interval přenosu dat je možno nastavit libovolně. Toto řešení umožňuje obsluze trvale sledovat účinnost jímání vody a také stárnutí jímacích vrtů.

Toto řešení může rovněž poskytovat různé doplňkové informace o stavu každého měřicího místa - např. o stavu napájení nebo potřebě výměny baterií pro vodoměr a anténu. Případné chyby, blížící se vybití baterií a dosažení přednastavených mezních hodnot je do velínu signalizováno prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Související výrobky

WATERFLUX 3070

Magneticko-indukční vodoměr pro měření ve vodárenských sítích a měření v obchodním styku

 • Napájení z baterií nebo ze sítě, na přání se záložní baterií (vč. Modbus)
 • Integrované měření teploty a tlaku pro detekci netěsností
 • Obchodní měření: MI-001, OIML R49 do DN600 / 24", bez přímých úseků před a za snímačem
 • Možnost umístění přímo v zemi bez šachtice (IP68)

OPTIBRIDGE 3880

Záznamník dat pro IIoT (průmysl. internet věcí) pro vzdálené datové služby, sběr a vyhodnocování

 • Mobilní komunikace přes sítě 2G, 3G a 4G 
 • Napájení z baterie nebo ze sítě, vodotěsný kryt (IP68)
 • Integrace do systémů SCADA, datové úložiště a monitoring pro aplikace IIoT
 • Ideální doplněk pro instalace vodoměrů WATERFLUX 3070

LS 42

Záznamník dat pro IoT, pro dálkový odečet hodnot z průtokoměrů, hladinoměrů a snímačů tlaku

 • 4 digitální vstupy, 2 volitelné analogové vstupy
 • Mobilní komunikace přes sítě 2G, 4G (NB-IoT, LTE-M)
 • Napájení z baterie, vodotěsný kryt (IP68)
 • Ukládání a kontrola dat prostřednictvím serveru

LS-Flow

Záznamník dat pro IoT, pro dálkový odečet hodnot z průtokoměrů v distribučních sítích a rozvodech

 • Modbus přes RS-485 a 1 volitelný analogový vstup
 • Mobilní komunikace přes sítě 2G, 4G (NB-IoT, LTE-M)
 • Napájení z baterie, vodotěsný kryt (IP68)
 • Ukládání a kontrola dat prostřednictvím serveru

OPTIBAR P 1010

Snímač tlaku pro základní aplikace měření tlaku a výšky hladiny

 • Mimořádně kompaktní konstrukce se zapuštěnou membránou z korozivzdorné oceli
 • Tlaky do 600 bar
 • Závit: ¼, ½ NPT (vnější); G¼, G½ (vnější)
 • 2vodičový, 4…20 mA

OPTIBAR LC 1010

Ponorný snímač výšky hladiny pro měření vody a odpadních vod

 • Pro spojité hydrostatické měření výšky hladiny v jímkách a studních
 • S keramickou měřicí celou odolnou vůči korozi
 • Výška hladiny (voda): 1…100 m; Tlak: 0,1…10 bar
 • 2vodičový, výstup 1 x 4…20 mA, HART®
e-mail
Kontakt