Velkokapacitní měření vody s dálkovým přenosem dat

Řešení pro měření při jímání a distribuci vody

 • Dálkové sledování jímacích vrtů a rozvodů pitné vody
 • Bezdrátové připojení průtokoměrů napájených z baterie nebo ze sítě do velínu
 • Různé varianty přenosu dat pro analogové a digitální signály

Filtr

3 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Dálkové sledování jímacích vrtů bez napájení ze sítě

Řešení s napájením z baterie pro měření při jímání vody

 • Energeticky soběstačné měření průtoku, tlaku a hydrostatické měření výšky hladiny s dálkovým přenosem
 • Záznam dat a bezdrátová komunikace pomocí GPRS/GSM
 • Kombinované řešení pro efektivní management zdrojů podzemní vody

Sledování spotřeby pitné vody a detekce ztráty vody

Řešení s napájením z baterií pro měření na odlehlých místech

 • Integrované měření průtoku, tlaku a teploty s dálkovým přenosem prostřednictvím GPRS
 • Vytváření profilů spotřeby pro inteligentní management zdrojů pitné vody
 • Zvýšení bezpečnosti zásobování a úspory energie ve vodárenských distribučních sítích

Dálkové monitorování průtoku v distribučních sítích

Řešení pro měření průtoku s trvalým bezdrátovým přenosem dat

 • Velmi přesné měření průtoku s bezlicenčním bezdrátovým přenosem pro aplikace v infrastruktuře
 • Bezpečný a spolehlivý dálkový přenos pro distribuční sítě pro obyvatelstvo
 • Umožňuje obsluze tvořit důležité vodní bilance
e-mail
Kontakt