Sledování spotřeby pitné vody a detekce ztráty vody

Řešení s napájením z baterií pro měření na odlehlých místech

 • Integrované měření průtoku, tlaku a teploty s dálkovým přenosem prostřednictvím GPRS
 • Vytváření profilů spotřeby pro inteligentní management zdrojů pitné vody
 • Zvýšení bezpečnosti zásobování a úspory energie ve vodárenských distribučních sítích

Sledování spotřeby pitné vody a detekce ztráty vody

Řešení s napájením z baterií pro měření na odlehlých místech

 • Integrované měření průtoku, tlaku a teploty s dálkovým přenosem prostřednictvím GPRS
 • Vytváření profilů spotřeby pro inteligentní management zdrojů pitné vody
 • Zvýšení bezpečnosti zásobování a úspory energie ve vodárenských distribučních sítích

Přehled

Prudce rostoucí spotřeba vody a ztráty způsobené stárnutím zařízení nebo nelegálními odběry ovlivňují účinnost a bezpečnost distribuce pitné vody. Důsledkem jsou stále se zvyšující náklady na energii, například při zvýšení kapacity čerpadel kvůli kompenzaci ztrát způsobených netěsnostmi. Bezpečnost a efektivnost distribuce vody vyžaduje inteligentní management vodovodních distribučních sítí.

Firma KROHNE nabízí pro moderní a udržitelný management pitné vody energeticky nezávislé měřicí systémy přizpůsobené na míru dané aplikaci. Toto řešení zahrnuje vodoměr s integrovaným měřením tlaku a teploty, a také záznamník (data logger) s modulem GPRS pro dálkový přenos dat. Tento komplet napájený z baterií je určen pro použití v odlehlých a špatně přístupných místech bez dostupné elektrické sítě, ve kterých navíc může docházet k zaplavování. Montážní plomby a software chráněný heslem zajišťují ochranu proti neoprávněné manipulaci.

Toto řešení umožňuje operátorům úpraven vody a vodárenských společností vytvářet profily spotřeby a sledovat denní a noční odběry vody na základě měření průtoku. Díky tomu je předem možno plánovat skladování vody a kapacitu čerpadel. Na základě vyhodnocení spotřeby a hodnot tlaku je rovněž možno provádět detekci případných netěsností. Nedochází tak ke ztrátám vody ani k trvalému zvyšování spotřeby energie v důsledku vyšší kapacity čerpadel. Zlepšuje se bezpečnost zásobování vodou.

Související výrobky

WATERFLUX 3070

Magneticko-indukční vodoměr pro měření ve vodárenských sítích a měření v obchodním styku

 • Napájení z baterií nebo ze sítě, na přání se záložní baterií (vč. Modbus)
 • Integrované měření teploty a tlaku pro detekci netěsností
 • Obchodní měření: MI-001, OIML R49 do DN600 / 24", bez přímých úseků před a za snímačem
 • Možnost umístění přímo v zemi bez šachtice (IP68)

OPTIBRIDGE 3880

Záznamník dat pro IIoT (průmysl. internet věcí) pro vzdálené datové služby, sběr a vyhodnocování

 • Mobilní komunikace přes sítě 2G, 3G a 4G 
 • Napájení z baterie nebo ze sítě, vodotěsný kryt (IP68)
 • Integrace do systémů SCADA, datové úložiště a monitoring pro aplikace IIoT
 • Ideální doplněk pro instalace vodoměrů WATERFLUX 3070

LS 42

Záznamník dat pro IoT, pro dálkový odečet hodnot z průtokoměrů, hladinoměrů a snímačů tlaku

 • 4 digitální vstupy, 2 volitelné analogové vstupy
 • Mobilní komunikace přes sítě 2G, 4G (NB-IoT, LTE-M)
 • Napájení z baterie, vodotěsný kryt (IP68)
 • Ukládání a kontrola dat prostřednictvím serveru

LS-Flow

Záznamník dat pro IoT, pro dálkový odečet hodnot z průtokoměrů v distribučních sítích a rozvodech

 • Modbus přes RS-485 a 1 volitelný analogový vstup
 • Mobilní komunikace přes sítě 2G, 4G (NB-IoT, LTE-M)
 • Napájení z baterie, vodotěsný kryt (IP68)
 • Ukládání a kontrola dat prostřednictvím serveru
e-mail
Kontakt