Dodatečná náhrada průtokoměru

Převodník IFC 300 nahradí zastaralý převodník vašeho staršího indukčního průtokoměru

Stále více a více starších magneticko-indukčních průtokoměrů se přestává vyrábět a již se pro ně neposkytují náhradní díly ani servisní podpora. Pro vás to znamená následující: porucha elektroniky způsobí nechtěnou odstávku, což mívá značné následky pro měřený proces a bezpečnost provozu.

Díky převodníku IFC 300 máte novou příležitost, jak snadno a rychle oživit váš stávající magneticko-indukční průtokoměr novou elektronikou, navíc za příznivou cenu.

Vaše výhody při nahrazení

 • Rychlá a snadná náhrada, bez demontáže starého snímače

 • Úspora nákladů na pořízení a instalaci ve srovnání s celým novým přístrojem

 • Lepší možnosti komunikace, měření teploty a vodivosti

Váš případný důvod pro náhradu elektroniky

 • Úplná nebo částečná závada elektroniky převodníku

 • Nutnost používat komunikační protokol

 • Potřeba dalších výstupů

Vaše výhody díky komplexnímu diagnostickému balíčku

Větší provozní spolehlivost a spolehlivá diagnostika:

 • Detekce bublin vzduchu nebo pevných částic

 • Změny vodivosti, nízká vodivost (např. při změně média nebo v prázdném potrubí), v závislosti na typu starého snímače

 • Usazeniny nebo povlaky na elektrodách

 • Koroze elektrod

 • Příliš vysoká teplota média nebo okolního prostředí (závisí na typu starého snímače)

Vaše nové možnosti komunikace

IFC 300 připraví váš průtokoměr na nové výzvy díky moderním komunikačním protokolům!

 • HART® (Standard)

 • PROFIBUS

 • PROFINET

 • Foundation Fieldbus

 • Modbus

Postup při náhradě elektroniky:

Firma KROHNE předem zkontroluje kompatibilitu používaného snímače a parametry jeho aplikace.

Musíte namontovat převodník a zajistit referenční průtok při uvedení do provozu, aby bylo možno nový převodník správně nastavit.

Servisní technici firmy KROHNE vám poskytnou podporu při uvádění do provozu a spuštění nového převodníku.

e-mail
Kontakt