Bezpečná demontáž senzorů pH/ORP z nebezpečných médií

Montážní adaptéry pro zajištění bezpečností práce bez rozlití média

Problém

Senzory pH a redox potenciálu je třeba pravidelně vyjmout z procesu kvůli rekalibraci. Demontáž senzoru z potrubí nebo nádrže pod tlakem může být nebezpečná, zejména pokud se měřío agresivní, toxická nebo znečištěná média.

Řešení

Analytické montážní adaptéry se speciálními bezpečnostními prvky, jako jsou vestavěné kulové kohouty, automatické blokování nebo mechanismy "quick and safe", umožňují bezproblémovou montáž a demontáž senzoru bez rozlití produktu, a to případně i pod tlakem.

Bezpečnostní přínosy

  • Vyšší dostupnost zařízení: senzory pH a redox potenciálu lze bezpečně vyjmout za provozních podmínek

  • Bezpečnost práce:

    • Mechanické prvky zabraňují rozlití agresivních, toxických nebo znečištěných produktů

    • Integrované čisticí přípojky umožňují automatické čištění senzoru bez jeho demontáže pro bezpečnější manipulaci se senzorem

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

5 výrobky

SENSOFIT RAM 5830

Automaticky vysunovací adaptér pro hygienické aplikace v potravinářství a farmacii

SENSOFIT RAM 5810

Automaticky vysunovací adaptér pro náročné aplikace v chemickém průmyslu a při čištění odpadních vod

SENSOFIT RET 5830

Ručně vysunovací adaptér pro hygienické aplikace v potravinářství a farmacii

SENSOFIT RET 5810

Ručně vysunovací adaptér pro náročné aplikace v chemickém průmyslu a čistírnách odpadních vod

SENSOFIT RET 5000

Ručně vysunovací adaptér pro náročné aplikace v chemickém průmyslu a čistírnách odpadních vod

e-mail
Kontakt