Bezpečnost práce & provozu

"Bezpečnost výrobních zařízení je při vývoji přístrojového vybavení nejvyšší prioritou. Jak kvůli přímé bezpečnosti práce, tak kvůli spolehlivému měření."

Michelle Zaers,
Manažerka výrobků pro analytiku,
Odbornice na pracovní a provozní bezpečnost

Zvýšení bezpečnosti procesů a osob díky spolehlivým měřeným hodnotám a diagnostice

V oblasti bezpečnosti provozu může měřicí technika přispět kromě funkční bezpečnosti a ochrany proti výbuchu dvěma zásadními prvky: za prvé, pro zajištění provozní bezpečnosti jsou nezbytné mimořádně spolehlivé naměřené hodnoty. Například nesprávné měření teploty může přímo způsobit kritický stav v procesu. A za, druhé existují i různé měřicí technologie, které mohou přímo přispět k prevenci havárií, například řešení, která ještě lépe zabraňují úniku provozních kapalin nebo které výrazně zvyšují bezpečnost výrobních procesů.

Bezpečnost na základě návrhu hardwaru
Bezpečnost díky spolehlivému měření

bezplatný webinář na vyžádání

Bezpečnostní aspekty a řešení při měření teploty

Snímače teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu, kalibrace in-situ, parametrizace přes NFC

Vyberte si webinář!

Bezplatná série webinářů

Zúčastněte se živě vysílaných interaktivních webinářů o provozní bezpečnosti v průmyslu

16 témat, praktických příkladů, výměna názorů s našimi odborníky

Vyberte si webinář!

Bezpečnost prostřednictvím návrhu hardwaru pro prevenci nehod

Pomoc při přímé prevenci nehod prostřednictvím měřicí techniky lze rozdělit do dvou hlavních oblastí: inteligentní koncepce měřicích přístrojů a armatur pro snímače může výrazně snížit pravděpodobnost neúmyslného úniku provozních médií, a to především při údržbě. Dále existují řešení, která mohou výrazně zvýšit bezpečnost provozu zařízení. Například možnost kalibrovat senzory pH offline znamená, že technik údržby pouze musí tyto senzory na místě vyměnit za senzory již kalibrované v laboratoři. Díky tomu zcela odpadá nutnost kalibrace přístroje na místě, která často probíhá na obtížně přístupných stanovištích.

Žádné přerušení procesu a žádné riziko úniku nebezpečného média, a přesto spolehlivé a hospodárné měření průtoku – to umožňují naše příložné ultrazvukové průtokoměry.

Naše Coriolisovy hmotnostní průtokoměry OPTIMASS se sekundárním uzávěrem poskytují další ochranu pro bezpečnost zařízení: žádný únik nebo rozlití médi v nepravděpodobném případě, že měřicí trubice selžou kvůli nadměrného tlaku.

Zařazením přídavné elektroniky do mechanických plováčkových průtokoměrů je proces mnohem bezpečnější. Modularita elektroniky umožňuje dodatečnou montáž v terénu za bezpečných pracovních podmínek bez nutnosti demontáže přístroje z potrubí.

Aby se zabránilo úniku médií a nebyli ohroženi pracovníci, mohou být radarové a vedené radarové hladinoměry KROHNE vybaveny pokročilými těsnicími systémy jako druhou úrovní ochrany.

Bezpečnostní řešení od firmy KROHNE

e-mail
Kontakt