Bezpečnostní balíčky na míru pro průtokoměry

Odborné znalosti v oblasti bezpečnostních zkoušek pro měření průtoku fosgenu, kyslíku a dalších nebezpečných médií

Problém

Zvláště toxické nebo nebezpečné plyny, jako je fosgen nebo kyslík, vyžadují při konstrukci a výrobě průtokoměrů ty nejpřísnější bezpečnostní požadavky. Nejenže je zapotřebí správný smáčený materiál, ale také speciální postupy nedestruktivního zkoušení před dodávkou. Případné netěsnosti mohou mít závažné následky, proto nejsoužádné závady přípustné.

Řešení

Firma KROHNE nabízí na vyžádání balíčky bezpečnostních zkoušek na míru pro ultrazvukové, plováčkové, vírové, hmotnostní a další typy průtokoměrů. Tyto balíčky mohou být připraveny podle schválených plánů kontrol a zkoušek, které zahrnují všechny aspekty, např. smáčené materiály, zkoušky těsnosti svarů, rentgenové zkoušky, tlakové zkoušky odolnosti proti roztržení, penetrační zkoušky atd.

Bezpečnostní přínosy

  • Speciální postupy nedestruktivních zkoušek pro nejvyšší úroveň bezpečnosti práce a procesů v aplikacích s toxickými a nebezpečnými médii

  • Bezpečnostní balíčky založené na zavedených odborných znalostech firmy KROHNE pro manipulaci s fosgenem a kyslíkem, další balíčky (např. pro vodík) na vyžádání

  • Podle zákazníkem schválených plánů kontrol a zkoušek

  • Včetně speciálních zkoušek smáčených materiálů, kontrol svarů, tlakových zkoušek atd.

  • Speciální svařovací postupy

  • Balíčky zkoušek od firmy KROHNE pro různé světlosti a typy průtokoměrů (např. ultrazvukové, vírové, Coriolisovy, plováčkové atd.)

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

Využití vírových průtokoměrů v bezpečnostních aplikacích

30. srpen 2023

Výhody krátkých diagnostických intervalů a použití homogenních redundancí v aplikacích se SIL 3

Vyberte si webinář!

5 výrobky

OPTISWIRL 4200

Vírový průtokoměr pro distribuci energií, systémy managementu hospodaření s energií

H250 M40

Plováčkový průtokoměr pro kapaliny a plyny

OPTISONIC 7300

Ultrazvukový průtokoměr pro měření zemního plynu, technických plynů a plynů v distribučních sítích

OPTISONIC 3400

Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin v procesních aplikacích

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

e-mail
Kontakt