Celosvařované membránové oddělovače

Zvýšená bezpečnost aplikace díky nepropustným těsnicím plochám

Problém

Membránové oddělovače jsou často nejlepší volbou, pokud je třeba chránit snímače tlaku a tlakové diference před působením vibrací, vysokých teplot nebo agresivních médií - pokud se do plnicího oleje v membránovém oddělovači nemůže dostat plyn. Netěsnosti v přípojce ke snímači tlaku nebo na těsnicí ploše membrány mohou ohrozit jakékoliv měřicí místo.

Řešení

Pro zajištění vysoké bezpečnosti aplikace je připojení mezi snímači tlaku KROHNE a membránovými oddělovači (např. prostřednictvím kapilárních trubiček) po naplnění systému vždy kompletně svařeno. Kromě toho jsou svary membrán přetaženy přes těsnicí plochu. Nedochází tak ke kontaktu měřeného provozního média se svarem, méně odolným proti korozi, ani k materiálovému přechodu mezi membránou a základním materiálem.

Bezpečnostní přínosy

  • Eliminace možných netěsností způsobených nesprávnou instalací a manipulací s membránovými oddělovači

  • Plně svařované přípojky membránového oddělovače a těsnicí plochy zabraňují pronikání plynu a kontaminaci plnicího oleje

  • Vysoký provozní výkon měření po celou dobu životnosti zařízení

  • Dodávka kompletně namontované, naplněné, svařené a kalibrované sestavy snímače tlaku s membránovým oddělovačem od jednoho dodavatele

  • K dispozici jsou různé smáčené materiály a povlaky (např. tantal, PTFE, zlato atd.)

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

6 výrobky

OPTIBAR DSD 3100

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

OPTIBAR DSD 3110

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

OPTIBAR DSD 3210

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

OPTIBAR DSD 3220

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

OPTIBAR DSP 2000

Membránový oddělovač se závitovým připojením nebo otevřenými přírubami

OPTIBAR DSP 3000

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

e-mail
Kontakt