Intelligent modularity for variable area flowmeters

Bezpečná a snadná modernizace a oprava bez přerušení procesu a potenciálních netěsností

Problém

Přizpůsobení plováčkových průtokoměrů změněným podmínkám v terénu často vyžaduje kompletní demontáž a výměnu přístroje přímo na místě. To je časově náročné a při demontáži přístroje z potrubí mohou být servisní pracovníci vystaveni působení škodlivých látek.

Řešení

Průtokoměr H250 M40 je modulárně rozšiřitelný, takže se přizpůsobí novým požadavkům bez přerušení procesu. Umožňuje modernizaci elektroniky převodníku od mechanického ukazatele až po digitální sběrnicovou komunikaci v bezpečném pracovním prostředí. Jelikož se neprovádí zpětná montáž průtokoměru, nedochází ani k případným netěsnostem.

Bezpečnostní přínosy

  • Flexibilní modernizace nebo výměna elektroniky převodníku: další elektronické moduly lze kdykoli přidat nebo vyměnit bez nutnosti demontáže průtokoměru

  • Inteligentní modularita pro snadnou a bezpečnou dodatečnou montáž elektroniky převodníku signálu: je možná jakákoli úprava, od analogového měření průtoku bez pomocného napájení až po digitální integraci do sběrnicového systému

  • Vysoká míra bezpečnosti práce pro servisní techniky při modernizaci elektroniky: žádné ohrožení škodlivými látkámi

  • Výrazné snížení nároků na údržbu: není třeba žádné nářadí, žádné čištění, žádné odesílání do výrobního závodu nebo opětovná instalace

  • Ponechání průtokoměru namontovaného v potrubí snižuje riziko vzniku netěsností

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

Inteligentní modularita H250 M40

Plováčkové průtokoměry

Akademie KROHNE online

Kurz "Plováčkové průtokoměry" zahrnuje všechny oblasti principu měření, jakož i přesnost měření a obecné charakteristiky.

Kurz eLearningu zdarma

1 výrobky

H250 M40

Plováčkový průtokoměr pro kapaliny a plyny

e-mail
Kontakt