Kalibrace snímačů teploty na místě

Funkce kalibrace na místě bez nutnosti demontáže snímače

Problém

Snímače teploty stárnou. Jsou-li vystaveny určitému namáhání, může u nich v průběhu času dojít k posunu o několik stupňů.Aby si snímače teploty dlouhodobě zachovaly svou původní přesnost, vyžadují častou rekalibraci. To je časově náročné, protože je nutno snímače demontovat z procesu. Demontáž a opětovná instalace je může také poškodit, což nakonec ovlivňuje bezpečnost procesu.

Řešení

Snímače teploty OPTITEMP s funkcí kalibrace na místě umožňují kalibraci v provozních podmínkách pomocí kalibrovaného referenčního snímače, který se připojí k namontovanému snímači na místě a určí odchylku měření. Kalibrace je tak efektivnější a přesnější a zároveň se minimalizuje riziko chyb a poškození snímače.

Bezpečnostní přínosy

  • Zvýšení bezpečnosti provozu díky přesné kalibraci snímačů teploty na místě za daných technologických podmínek v provozu

  • Méně údržby a delší doba provozuschopnosti zařízení: kalibrace je možná kdykoli: není nutné vyjmout snímač teploty z procesu

  • Snížení pracovní zátěže: kalibrace na místě s referenčním snímačem trvá pouhé 2 až 3 minuty

  • Vysoká bezpečnost provozu a zařízení: snížení možnosti poškození snímače, protože není nutná montáž/demontá

  • Větší přesnost a menší riziko chyb: kalibrace na místě se provádí za reálných provozních podmínek

  • Zohledňují se všechny důležité součásti, včetně měřicí vložky, převodníku a kabeláže

  • Nejistota měření je snížena na minimum díky vhodnému nastavení převodníku teploty nebo elektroniky

  • Cenově výhodná a pohodlná alternativa k běžným kalibračním postupům s drahými kalibrátory teploty nebo kalibračními lázněmi

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

Bezpečnostní aspekty a řešení při měření teploty

15. září 2023

Snímače teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu, kalibrace in-situ, parametrizace přes NFC

Vyberte si webinář!

Převodníky teploty OPTITEMP

1 výrobky

OPTITEMP TRA-H30

Odporový snímač teploty pro hygienické aplikace

e-mail
Kontakt