Keramické membrány při měření tlaku

Zvýšení provozuschopnosti a bezpečnosti zařízení pomocí snímačů tlaku odolných proti korozi s integrovaným sledováním prasknutí membrány

Problém

V aplikacích s extrémně agresivními médii je při měření tlaku rozhodující vhodná volba typu a materiálu měřicí cely. V těchto případech je použití korozivzdorné oceli a jiných kovových materiálů omezené. Koroze a netěsnost membrány ovlivňují bezpečnost procesu a v nejhorším případě dokonce mohou ohrozit životní prostředí, zaměstnance a spotřebitele.

Řešení

Provozní převodník tlaku OPTIBAR PC 5060, který je vybaven měřicí celou s keramickou membránou odolnou vůči opotřebení a chemikáliím, a také integrovanou detekcí prasknutí membrány, zajišťuje velmi vysokou úroveň integrity procesu a provozuschopnosti zařízení.

Bezpečnostní přínosy

  • Zvýšená dostupnost zařízení a provozní bezpečnosti díky keramické měřicí cele

  • Konstrukce bez plnicího oleje, odolná proti netěsnosti a korozi, zabraňuje kontaminaci

  • Integrovaná detekce prasknutí membrány pro zvýšení bezpečnosti

  • 0% pórovitost: žádné agresivní výpary nebo únik toxických médií

  • Několikanásobně vyšší součinitel přetížení ve srovnání s kovovými snímači tlaku: bezpečné měření bez driftu

  • Měřicí cela nepodléhající opotřebení zaručuje minimální náklady na údržbu a servis

  • 100% odolnost vůči vodíku: keramická membrána není propustná pro atomární vodík, speciální povlaky nejsou nutné

  • Keramika je desetkrát tvrdší než korozivzdorná ocel

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

1 výrobky

OPTIBAR PC 5060

Snímač tlaku pro náročné aplikace měření tlaku a výšky hladiny

e-mail
Kontakt